PORTRÉT PLEMENE

01.09.2013 00:00

 

Napsaly: Pavla Kůsová, Lenka Fránková, Dita Ungerová

Tento portrét vyšel v upravené podobě v časopise Pes přítel člověka č. 7/2008, ročník 53.

 

Krátkosrstá kolie alias kraťanda – aristokrat se srdcem sportovce

 

Z historie plemene
Ranný původ kolií není přesně znám. Ovčáčtí psi jsou staří jako chov ovcí sám a tento název pod sebe zahrnuje psy různých velikostí a typů. Když Římané obsadili Británii, přivezli s sebou ovce a hlídací psy. Tito se křížili s místními ovčáckými psy a položili tak základ prakticky všem anglickým ovčáckým plemenům, nejen krátkosrsté kolii. Za římské nadvlády byl chov ovcí a zpracování vlny základem britské ekonomie. Nejdůležitějším měřítkem výběru psa byla jeho pracovní upotřebitelnost a přizpůsobivost daným podmínkám. Méně podstatný byl jeho rodokmen či plemenná příslušnost. A tak se mezi sebou křížili různí psi hlavně za účelem získání co nejschopnějšího pomocníka. Díky tomu vzniklo hned několik typů ovčáckých psů.
I přes nedostatečné záznamy není pochybností, že krátkosrstá kolie (KK) pochází z těchto původních ovčáckých psů.
Kromě obyčejných lidí oslovila krátkosrstá kolie i královnu Victorii. Prvním a také nejznámějším psem v královské rodině byl Sharp, který doprovázel Její výsost dlouhých patnáct let. Socha tohoto věrného společníka je umístěna v parku paláce Windsor.

Kolie v Čechách
První krátkosrstou kolii k nám přivezla chovatelka Milada Cermanová (ch. s. ze Stříbrné zátoky) v roce 1972. Byl to zlatý pes Uhland vom Ihlpol. Po něm se však narodil pouze jediný krátkosrstý pes, který se v chovu, stejně jako jeho otec, dále neuplatnil.
Další krátkosrsté kolie dovezli až na počátku devadesátých let chovatelé Alena Levová a Karel Sojka, ch. s. Alkami. Z této stanice pochází i zakladatelka další známé chovatelské stanice Nirreterrit Zuzany Šusterové.
Na konci 90.let importovali manželé Ouředníkovi do chovatelské stanice Krásná Louka další dvě fenky a jednoho psa. Ti se v příštích letech stali zakladateli jejich chovu.
Od roku 2000 do roku 2007 se narodilo 15 vrhů v 7 chovatelských stanicích. Největší nárůst jsme zaznamenali v roce 2006, kdy se v 6 chovatelských stanicích narodilo 6 vrhů a dalších 6 krátkosrstek bylo do Čech importováno. K 15. 5. 2008 je včeské plemenné knize zapsáno 229 krátkosrstých kolií.

Zdraví a chov
Krátkosrstá kolie je zatím stále velmi zdravé plemeno. Pro její použití v chovu v ČR stačí jedna absolvovaná výstava a bonitace, kde je kromě detailní prohlídky exteriéru změřena kohoutková výška psa a zkontrolován chrup.V současné době není povinné žádné zdravotní vyšetření chovných jedinců, složená zkouška, ani povahový test. Většina chovatelů přesto sleduje několik zdravotních hledisek:
1) oční choroby – Collie Eye Anomally (Anomálie oka kolií – CEA), Progressive retinal atrophy (Progresivní retinální atrofie – PRA) a Katarakta (KAT). Všechny tyto choroby jsou odhalitelné klinickým vyšetřením, u CEA a KAT ve štěněčím věku od 5. do 8. týdne, u PRA je vhodné vyšetřovat chovné jedince během celého života, nejčastěji se choroba projeví po 3.-5. roce zvířete. V ČR zatím není KK sprokázanou PRA. Co se týče CEA, v ČR se vyskytlo zatím pouze několik jedinců s pozitivním nálezem v nejlehčí formě (hypoplasie cévnatky), která neovlivňuje vidění psa. Přínosem pro chov je také možnost vyšetření DNA, které určí, zda dané zvíře nenese pro přenos CEA genetickou vlohu.
2) dysplazie kyčelních kloubů - vzhledem k lehkosti plemene se u nich málokdy vyskytuje vyšší stupeň než B.
3) MDR1 (MultiDrugRezistance - mnohočetná léková rezistence) – nejvíce se testuje v sousedním Německu a v USA. I u nás se začíná toto zdravotní riziko sledovat. MDR1 je také zjistitelná vyšetřením DNA. Její prokázání (tj. výsledek MDR1/MDR1 neboli -/- ) může pro dotčeného jedince znamenat omezení pro užívání některých léků a typů anestezií.
V Evropě se nyní objevují čím dál častěji importy z USA, kde je třeba dávat pozor také na srdeční vady a občasnou hluchotu.
Podíváme-li se na rozšíření, zjistíme, že krátkosrstky žijí ve většině zemí Evropy, v Rusku, Austrálii, objevují se první jedinci v Izraeli, Řecku i dalších zemích. Ačkoliv je domovinou KK Velká Británie, největší počet jich žije v USA. Tam je však KK chována pouze jako varieta dlouhosrstých kolií a od evropských KK se již na první pohled značně liší.
Zde je třeba zabrousit do problematiky křížení dlouhosrstých a krátkosrstých kolií. Dříve to bylo nutné pro zachování plemene, které například při obou světových válkách bylo na pokraji vyhynutí, nemluvě o tom, že to bylo i ekonomicky výhodnější. Přesto mají pravdu i odpůrci tohoto způsobu chovu - křížení má výrazný vliv na stavbu těla, tvar hlavy, výraz a také kvalitu srsti, která se stává méně hustou a tím i méně odolnou proti vodě a chladu, přitom kvalita srsti je jedním z hlavních rysů krátkosrsté kolie. Dalším důvodem byl i vliv na povahu plemene. Od 1. 1. 1994 je křížení dlouhosrstých a krátkosrstých kolií již nepřípustné. Přesto se, zdůvodu výše uvedené historie křížení, občas ve vrzích vyskytnou dlouhosrstá štěňata. Tito jedinci nejsou dále používáni do chovu.
Chovatelská základna krátkosrstých kolií v ČR se utěšeně rozrůstá, nejen díky zvyšujícímu se počtu zde odchovaných vrhů, ale i díky dostatku importů. V dnešní době již není velký problém sestavit nepříbuzný chovný pár ze zvířat žijících na území ČR. Zdejší kolie však nejsou dosud zcela jednotné v typu. Objevují se jedinci různých výšek a mohutnosti, stavby těla a temperamentu, tvaru hlavy a výrazu. Rozdílný je také druh srsti – od téměř hladkosrstých, po psy s delší a otevřenější srstí (většinou u blízkých potomků dlouhosrstých rodičů a amerických linií). Vněkterých liniích je občasným problémem chudozubost, většinou se jedná o chybějící jeden či dva zuby (většinou P1 a P2, občas M3). U některých typů hlav se občas vyskytuje užší spodní čelist, někdy se projevující až zasahováním spodních špičáků do horního patra. Ve štěněčím věku je občas třeba hlídat ouška, která se vlivem genetiky v kombinaci s přezubováním a krmením někdy staví příliš rychle, jindy zase příliš pomalu. Celoživotně řešenou problematikou je barva srsti zvířat. V období línání, u fen po štěňatech a například také vlivem sluníčka se občas potýkáme s prokvétáním či reznutím trikolorních a občas i blue-merle zvířat. Kvalitu barvy dostávají štěňátka z větší části do vínku již od rodičů, dovede ji ale negativně ovlivnit celá řada faktorů, od výše uvedených až po nemoci, oslabení po úrazech a nesprávnou výživu.

Na péči je nenáročná
O krátkosrsté kolii se dá s čistým svědomím říct, že je to pes na denní údržbu zcela nenáročný. Kraťanda se velmi rychle přizpůsobí životnímu rytmu své rodiny. Velice ochotně bude svého majitele doprovázet do zaměstnání, na služební cestu nebo třeba do kavárny. Všude se chová tiše, klidně a nevtíravě. Vzhledem ktomu, že kolie dává za všech okolností přednost blízkosti svých lidí, je asi nejvhodnější držení doma s možností výběhu na zahradu. Rozhodně to však není podmínkou. KK je zdravé a otužilé plemeno, které bez problémů může bydlet i vkotci. U kotcového držení je však třeba pořídit kvalitní, zateplenou boudu a dbát na častý kontakt s rodinou. Bez něj se kraťanda stává psem bez jiskry a radosti ze života. Miluje dlouhé procházky, stejně jako jakoukoli jinou aktivitu, kterou páníček vymyslí, ať už se jedná o trénink agility, poslušnosti nebo výlet s dalšími psími kamarády. A co když se vám nebude chtít ven, nebo budete nemocní? Kolie se s vámi klidně rozdělí o gauč a bude lenošit tak, jak to umí jen pravý aristokrat.
Její krátká srst nepotřebuje mnoho péče, v době přelínávání je vhodné ji častěji vyčesat, v mezičase stačí tak jednou týdně pročesat. U psů, žijících celoživotně v bytě, je vhodné pročesávat na jaře a na podzim častěji - urychlí se tím proces výměny srsti a zkrátí se nepříjemné období, kdy jsou prostě „chlupy všude“. U bytových psů není období línání tak přesně časově ohraničeno jako u psů s delším pobytem venku.

Kraťandy jsou všestranné
Původně čistě pracovní plemeno se postupem času stalo výborným rodinným společníkem, který je vhodný i pro začátečníky. Díky jejich příjemné povaze, snadné cvičitelnosti a ovladatelnosti, stejně jako přirozené potřebě držet se u svého „stáda“, jsou ideálním rodinným psem. Kraťandy, jako všichni ovčáci, mají přirozený cit pro hlídání svého domova bez zbytečného štěkotu, přirozeně neloví a potkáte-li je s jejich majiteli, pravděpodobně se budou pohybovat na volno bez vodítka. Nejsou paličaté, nepotřebují svému pánovi nic dokazovat, chtějí být svým lidem hlavně kamarády, a těmi také bezpochyby jsou. Přestože se dnes většinou již nevyužívají pro svůj původní účel, neztratily nic ze své pracovní upotřebitelnosti a jsou příjemným spolupracovníkem při mnoha činnostech.
Nyní je v ČR okolo 30 krátkosrstek s téměř 80 různými zkouškami. Osm splnilo zkoušku vloh ovčáckého psa, dvě jsou aktivními vodícími psy (další se na tuto práci chystají v předvýchově), tři se věnují canisterapii, čtyři mají vyběhanou coursingovou licenci, pět má složené záchranářské zkoušky, 18 různé zkoušky ve sportovní kynologii. Také v agility má 11 kraťand složenu nějakou tu zkoušku, jedna z nich, A3 Ch. Day Dream Krásná louka, byla loni dokonce druhá na mistrovství České republiky.

Agility je sport pro krátkosrstou kolii velice vhodný. Je středně veliká, lehká a mrštná. Miluje skákání a běhání, ráda plní různé úkoly a snadno se motivuje. Dobře reaguje na vedení psovoda, není příliš zbrklá a nedělá zbytečné chyby. První kraťandou známou v tomto sportu byla bezpochyby Born to Dream Alkami „Beeba“, blue-merle fenka Zuzany Šusterové, která již dnes aktivně nezávodí.
Obrany jsou pro krátkosrstku a jejího majitele výzvou. KK je od přírody nahaněč, k pohánění dobytka a ovcí používá jako donucovací prostředek štípnutí. Razantní a plný zákus jí není přirozený, stejně jako opravdová zloba na člověka. Na druhou stranu je velice inteligentní a dokáže rychle pochopit, co je po ní požadováno. Přetahování bere jako skvělou zábavu a zákusu se v rámci hry dobře naučí. Je třeba dbát na přátelskou atmosféru s prohlubování kořistnického pudu - pak výsledky mnohdy překvapí jak psovody, tak figuranty.V ČR máme jednu KK se zkouškou ZVV1 (Bayla Bayla Nirreterrit), jednoho psa s IPO-V (Falstaff vom Palmbachtal) a 5 KK se složenou zkouškou ZM.
Stopa kraťandám jednoduše „sedí“ a je oblíbenou disciplínou majitelů především v severní Evropě. Tato disciplína přesně odpovídá jejich naturelu. KK mají dlouhou hlavu a velice citlivý nos. Díky této vrozené dispozici stopují precizně a rády. Jedna kraťanda má splněnou stopařskou zkouškou FPr1 (Corpus Delicti Nirreterrit).
Poslušnost je pro krátkosrstou kolii přirozená. Občas trošku „narážíme“ při snaze vést výcvik v rámci klasických metod sportovních cvičáků. Kraťanda je totiž pravý aristokrat se vším všudy a klasické „pochodovací“ nácviky poslušnosti tak, jak je známe z mnohých cvičišť, u ní velice rychle vedou k nechuti a neochotě. Výcvik poslušnosti je třeba vést jako hru, radostně a v krátkých úsecích. Kraťanda nesnese dril a „neustojí“ drsné zacházení typu škubání vodítkem nebo prudkého usměrňování rukama (a někdy i nohama) v nácviku poloh. Se zlou se potáže ten, kdo si dovolí na kraťandu „zařvat“ a urazit tak její majestát.
Stavba těla, relativní lehkost, hbitost, pružnost, krátká srst, vynikající čich a povaha milující člověka předurčuje KK jako vhodného adepta také pro
záchranářský výcvik.
Ve světě je hojně využívaná i jako vodící nebo asistenční pes, několik kraťand se u nás věnuje i canisterapii.
Ukazuje se, že i krátkosrsté kolie podlehly kouzlu létajícího střapce, přitáhl je
coursing.
Čím dál populárnější se mezi majiteli kraťand stává pasení, i když v ČR zatím ještě není krátkosrstá kolie s vyšší zkouškou z pasení než je ZVOP (zkouška vloh ovčáckého psa). Přímo u stád zatím není využívána také žádná KK, opět se jedná o začátky, jak pro psovody, tak pro jejich psy.
Naprostou novinkou je i krátkosrstka na poli
flyballu. V dnešní době reprezentuje tuto oblast jediný zástupce, a to „zlatovlasý“ Georg Krásná louka.
Kraťanda vás doprovodí kamkoliv, ať jdete pěšky, jedete na kole, na koni či na raftu. V cílové hospůdce se tiše schoulí pod stůl a odpočine si před další etapou vašeho výletu. Neohrozí lidi ani psy, které potkáte a přidáte‑li se ke skupině, která jde vaším směrem, rychle se s jejími členy skamarádí. Zvládá i delší náročné výlety v režii milovníků
dogtrekingu.
Ani na výstavách už není naše plemeno „exotem“ a pár jedinců najdete skoro v každém výstavním katalogu, často ji uvidíte i na stupních vítězů v závěrečných soutěžích. Její nevtíravý půvab dovede učarovat - jsou to psi velice elegantní, díky krátké srsti je dobře vidět jejich dokonale funkční stavba těla a u sportovně využívaných psů také osvalení. Při jejich ladném klusu se doslova tají dech a pokud na vás vznešená krátkosrstá kolie spočine pohledem, nedivte se, že vás zamrazí po těle. Vystavovat kraťandu je pro majitele svátek a žít s tak okouzlujícím psím aristokratem po boku je opravdová čest. Nejznámějšími výstavními kraťandami u nás jsou zřejmě ICh. Celine vom Ihlpol a její dcera ICh. Beauty Krásná louka, mimo jiné i Evropská vítězka 2004 z Barcelony.

Krátkosrstá kolie je psem, s kterým se můžete pustit do jakékoli činnosti. I když možná nedosáhnete na příčky nejvyšší, rozhodně se s kraťandou v dané činnosti budete cítit jako ryba ve vodě, pokud vás to bude oba bavit. Kraťanda do všeho, co dělá, dává srdce a díky tomu může být zároveň skvělým výstavním psem, sportovcem, účinným obranářem, který nenechá svého páníčka ve štychu v případě ohrožení, a zároveň nepřekonatelnou chůvou vašich dětí. A můžete si být naprosto jistí , že u ní jsou v naprostém bezpečí.
Lidé kolem českých krátkosrstých kolií pořádají občasná setkání formou vycházek nebo srazů. Naší opravdovou chloubou je rozsáhlý informační web s databází, kde se dá o českých kraťandách najít téměř vše: přehled výskytu KK, rodokmeny, zdravotní záznamy, výstavní tituly, vykonané zkoušky, plánovaná spojení a narozená štěňátka, termíny akcí, množství fotek i spousta dalších zajímavostí. Internetová adresa je www.kratandy.cz

Převzato ze stránek www.kratandy.cz

Novinky

IM MEMORIAM

27.11.2014 19:24
Dne 22.11. 2014 se s námi navždy rozloučil Titínek. Po krátkém boji s akutní hemolytickou anémií.    

AKTUALIZACE

05.08.2014 20:32
Konečně jsem zase po dlouhé době aktualizovala stránky. Zatím sice jen v sekci Agility, kde jsem doplnila všechny výsledky, kterých jsme zatím dosáhli. Snad, již brzy udělám nějakou obsáhlejší aktualizaci :-))

AKTUALITY

14.05.2014 20:40
Už dlouho jsme neaktualizovali :-)) Máme docela natřískaný program všemi různými agi záležitostmi :-D Nejen zkoušky, ale také závody. A s Myslim se "diskáme", kde to jen jde. Mám tak trochu pocit, že čím déle běhám, tím hůře mi to jde :-) Na naše výsledky se můžete mrknout v záložce "agility",...

Neveklov - dvojzkoušky

16.03.2014 08:39
Máme za sebou druhé agi zkoušky. Bohužel se nám nevedlo tak hezky jako v přechozích zkouškách, ale i tak jsem spokojená, jak nám to s Myslim hezky běhá :-)) Zkoušky se konaly na farmě v Herouticích. Rozhodčím byl a parkury stavěl Petr Rybář. Byly hodně běhavé, méně technické, což není nic pro...

Záznamy: 1 - 4 ze 101

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>